درباره آرشن

شرکت مهندسین مشاور آرشن در سال 1346 تاسیس شد. و تا حال حاظر با همین نام به ارائه خدمات مهندسی مشاور در زمینه معماری ، سازه و تاسیسات ساختمان مشغول است .

طی سالهای فوق ، پروژه های متعددی را راسأ و یا با همکاری مهندسین مشاور اروپائی طراحی و نظارت نموده است .

مهندسین مشاور همکار خارجی مهندسین مشاور آرشن عبارت بوده اند از :

مهندسین مشاور فرانسوی ANDRAULT PARAT (پروژه شهرک مسکونی دانشگاه تهران)

دفتر معماری دکتر TOMASSINI - میلان ، ایتالیا (پروژه شهرک ساحلی آکام)

مهندسین مشاور ایتالیایی .C.V.S (روز دارو و ایران هورمن در پروژه داروسازی)

مهندسین مشاور مجارستانی VEGTERV (تولید مواد اولیه داروسازی یونیدو)

مهندسین مشاور انگلیسی STUDIO INTEGRATE (مجتمع تجاری ، اداری صبا نفت )

مهندسین مشاور آلمانی SYNERTECH (کارخانه جدید داروسازی حکیم)