تاریخچه :

مهندسين مشاور آرشن در بهمن ماه 1346 با هدف انجام پروژه هاي ملي و فراملي تاسيس گرديد .
اين مهندسين مشاور تاكنون صدها پروژه را در سرتا سر ايران و خارج از ایران مديريت نموده و به انجام رسانيده است .
يكي از ماندگارترين طرح هاي نمادين ايران ، سردر دانشگاه تهران توسط مهندس كورش فرزامي ، بنيانگذار مهندسين مشاور آرشن طراحي گرديده است .
مديران فعلي مهندسين مشاور آرشن عبارتند از :
1- كامبيز آرامي ، مدير عامل ، فوق ليسانس معماري از دانشكده معماري و شهرسازي دانشگاه شهيد بهشتي (ملي ايران) در سال 1355 .
2- عارف حضرتي وند ، رئيس هيئت مديره ، ليسانس مهندسي مكانيك از دانشگاه صنعتي شريف در سال 1352 .
3- جمال لاله پرور ، فوق ليسانس راه و ساختمان از دانشگاه صنعتي امير كبير در سال 1347 و فوق ليسانس در مهندسي سازه از دانشگاه ساري انگلستان در سال 1980