• laptopmockup_sliderdy laptopmockup_sliderdy
  • laptopmockup_sliderdy

    مهندسین مشاور آرشن

  • laptopmockup_sliderdy

    طراحی و نظارت

    پروژه های متعددی را راسأ و یا با همکاری مهندسین مشاور اروپائی طراحی و نظارت کرده ایم

ما برای شروع پروژه شما کاملا آماده ایم!

همکاری با ما و شروع به کار!

پروژه های اخیر

ساختمان معاونت برنامه ریزی استانداری قزوین

ساختمان معاونت برنامه ریزی استانداری قزوین

سالن سرپوشیده

ورزشگاه آبی دانشگاه فردوسی مشهد

مسکونی

برج های مسکونی خاوران

کارخانه داروسازی

کارخانه داروسازی حکیم

کلینیک دامپزشکی

دانشگاه ارومیه

صبا نفت

صبا نفت 01

اعضای تیم

کادر هیئت مدیره

کادر بخش تاسیسات الکتریکی

کادر بخش معماری

کادر بخش تاسیسات مکانیکی

کادر بخش متره برآورد و نظارت

کادر بخش سازه

کادر بخش اداری

کادر بخش خدمات

پروژه های تکمیل شده

شرکت های همکار

جوایز

مشتریان